مسیرهای تیرول Zip line
عبور عرضی تیرول روشی است که در آن فضای باز بین دو نقطه مرتفع توسط طناب یا سیم بکسل ، بدون تله کابین و یا هر وسیله متحرک شبیه به آن پیموده می شود.تیرول فقط یک خط حرکت مطلق است که نیروی جاذبه زمین بر سرعت آن می افزاید
 
.
 در دهه 1990 باشگاه ورزشکاران مهیج و ماجراجو توسط دن عثمان توسط کارگاههای ترکیبی این کار پر هیجان را در زمره ورزشهای ماجراجویانه قرار دادند و از بالای آبشار نیاگارا با کمک ریسمانی فولادی و تجهیزات مخصوص ارتفاعی نزدیک به 1/7 km را طی نمودند.
در حال حاضر این رشته در کشورهای تایلند و سنگاپور و نیوزلند به رشتهای پردرآمد برای لمس حس لیز خوردن بر روی طناب و طی نمودن ارتفاع تبدیل شده و هر سال بسیاری از گردشگران با هزینه های زیاد از آن استفاده میکنند.