انواع پارکها

پارک های ماجراجویی را می توان به مدل های مختلف تقسیم کرد :

انواع پارک ها : ساکن /متحرک

تقسیم ساختاری: درختی/ستونی/سازه فلزی

بازدید کنندگان مورد نظر : همه سنین/بچه ها از سن 4 سالگی به بالا

ارتفاع تاسیسات : کوتاه /متوسط/بلند

سیستیم ایمنی: شخصی /استمراری

مکان های قابل اجرا : اماکن توریستی / شهری/ جنگل ها / شهر بازی / فروشگا ها /پیست ها ی اسکی